Posláním advokáta je účinně chránit klienta před četnými nástrahami podnikatelského či osobního života a zároveň mu efektivně pomáhat v jeho rozvoji.

Zaměření

Občanské právo

Korporace

Soudní spory

Rodinné právo

Bankovní právo

Pracovní právo

Trestní právo

Nemovitosti, developerské projekty a FIDIC

O mně

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působím od roku 2013. Před otevřením vlastní praxe jsem 6 let pracoval v přední české advokátní kanceláři, ve které jsem se zaměřoval na problematiku vedení velkých soudních sporů, korporátní a bankovní právo. Po složení advokátní zkoušky v roce 2018 jsem zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 18608.

V rámci dosavadní praxe mám bohaté zkušenosti se zastupováním obchodních společností i fyzických osob před soudy v rámci civilního řízení, zejména pak s hájením práv pronajímatelů, a to i v soudních sporech o více než stovky milionů korun, zajišťováním každodenní korporátní agendy, řešením insolvencí či exekucí z pohledu oprávněných i dlužníků. V oblasti závazkového práva jsem poskytoval poradenství řadě velkých i malých klientů z různých oborů podnikání, od maloobchodních prodejců po přední české firmy z žebříčku TOP 100. V oblasti pracovního práva mám četné zkušenosti s problematikou odpovědnosti zaměstnanců za škodu a přípravou a nastavováním vnitřních předpisů firem, a to včetně implementace compliance programů. Právní služby poskytuji i v oblasti trestního práva, a to jak v rámci trestní obhajoby, tak osobám poškozeným trestnou činností.

Hovořím plynule anglicky a na konverzační úrovni francouzsky.

Mgr. Milan Flanderka