Formy spolupráce

Forma spolupráce a odměna za právní služby se odvíjí od individuálních požadavků a potřeb klienta.

Právní služby ad hoc

Právní služby jsou poskytovány dle hodinové sazby určené individuálně případ od případu.

Paušální právní služby

Právní služby jsou při dlouhodobé spolupráci poskytovány ve zvýhodněných tarifech za předem stanovenou paušální částku.

Komplexní právní služby

Odměna za právní služby je sjednána předem na základě předpokládaného rozsahu právních služeb poskytnutých v rámci daného případu.

Success fee

Odměna advokáta je odvislá od úspěchu ve věci.

Pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.